iCompass Portfoliomanagement

Grip op uw projectportfolio

iCensus geeft u controle over uw projecten en programma's

  • Portfoliomanagement met gevoel voor de context van uw organisatie, persoonlijke belangen en verhoudingen

  • Focus in uw projectportfolio

  • Een zakelijke onderbouwing van ieder project levert een essentiële bijdrage aan het besluitvormingsproces

  • Met iCompass scorecard wordt het mogelijk om Project Portfolio Management in te richten

  • In de iCensus Training Business Cases en Projectportfolio's maakt u in een inspirerende omgeving kennis met de ontwikkeling van uw portfolio

Ideeën en initiatieven

Veranderingen leiden tot een veelheid aan ideeën en initiatieven om deze veranderingen een plaats te geven in uw organisatie. Met als gevolg: een groot aantal projectvoorstellen. In de praktijk worden die projecten bijna nooit binnen de tijd en budget afgerond.

Focus op de gewenste veranderingen

De focus moet liggen op de gewenste veranderingen en goede besturing en beheersbaarheid. iCensus helpt u controle te krijgen over de uw projectportfolio.

"Training en coaching leveren een belangrijke bijdrage aan
de effectiviteit van organisatieverandering."

Training Business Cases en Projectportfolio's

Organisaties kunnen 20 – 40% besparen op hun uitgaven door projecten te stoppen die geen of weinig toegevoegde waarde hebben. Het is dus zaak om de projectportfolio goed te analyseren. Welk project levert een toegevoegde waarde en hoe stel je dat dan vast? In deze tweedaagse training komen alle aspecten van deze analyse en de besluitvorming.

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de besluitvorming rond projecten, programma’s en investeringsvoorstellen: project- en programmamanagers, management en directie portfolio-managers en controllers die assisteren

Onze aanpak
In een twee daagse workshop krijgt u allereerst een theoretisch kader aangereikt. Daarna gaat u zelf aan de slag, bij voorkeur met uw eigen case, waarbij u leert van realistische voorbeelden uit de praktijk,  elkaars ervaringen, valkuilen en successen. Gedurende de training krijgt u de gelegenheid met uw eigen projectportfolio en business cases aan de slag te gaan.

Onze docenten
Uw docenten hebben jarenlange ervaring als lijn- en projectmanager met het opstellen, verdedigen en beoordelen van business cases. Zij geven regelmatig interactieve trainingen, onder meer rondom projectmanagement en competentie-ontwikkeling

De kosten
De kosten voor deze 2-daagse training bedragen: €1.295,00 excl. 21% btw per persoon, inclusief materiaal en lunch. Aan de training kunnen maximaal 12 personen deelnemen.De trainingen worden in Zoetermeer gehouden.

Zorgvuldig kiezen
Het uitgangspunt bij het management van projectportfolio’s is dat deze bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. De projecten worden aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria beoordeeld op (strategische) waarde, risico en rendement.

Samenhang projecten
Vervolgens wordt de samenhang van projecten beoordeeld. Het eindresultaat is een lijst geprioriteerde projecten en programma’s die worden overgedragen aan en uitgevoerd door het projectbureau.

Business Case
Projectmanagement methodieken zoals Prince2 stellen het gebruik van een Business Case centraal. Een goede business case maakt alle financiële en niet-financiële aspecten van een investeringsbeslissing inzichtelijk. In de processen worden de verschillende Business Cases onderling vergeleken, beoordeeld en wordt een keuze gemaakt.

Meer weten?
Stel uw vraag via mail of telefoon

De iCensus scorecard voor Project Portfolio Management

Onder de naam iCompass heeft iCensus een projecten scorecard en een aanpak voor implementatie ontwikkeld. De projecten worden beoordeeld op (strategische) waarde, risico en rendement. Het eindresultaat van het gebruik van iCompass is een lijst geprioriteerde projecten en programma’s die worden overgedragen aan en uitgevoerd door het projectenbureau.

Lagere kosten

Alleen projecten die toegevoegde waarde leveren aan de organisatie starten en worden middelen aan toegekend. Overige projecten worden niet gestart of worden gestopt. Hierdoor blijven/komen middelen beschikbaar voor de organisatie.

Meer transparantie

Het proces van besluitvorming en het eindresultaat is inzichtelijk gemaakt. De organisatie weet op basis van welke criteria projecten geselecteerd zijn.

Betere besturing en beheersbaarheid

Toepassen van iCompass = managen van de projectportfolio. Minder projecten, duidelijke focus lagere kosten: de beheersbaarheid van de projectportfolio neemt zienderogen toe.

Betere besluitvorming

Door eenduidige beoordelingscriteria en wegingsfactoren kan in een kortere tijd een betere besluitvorming plaatsvinden

iCensus B.V.
Willem Dreeslaan 422
2729 NK ZOETERMEER
T: 079 331 1179

E: info@icensus.nl
W: www.icensus.nl

KvK nummer: 27255592