Maatwerk in verandering

Project- &
Programmamanagement

iCensus kan u helpen door de inzet van programma- en projectmanagers bij het opstarten en managen van programma’s en projecten.

Verbeterde beheersbaarheid

Met iChange richt iCensus zich op het verbeteren van de besturing en beheersbaarheid van programma's en projecten van uw organisatie.

Persoonlijke
begeleiding

Organisatieveranderingen hebben veelal ook een impact op persoonlijk niveau. Coaching is een effectief instrument om organisatorische veranderingen te ondersteunen met persoonlijke veranderingen.

"Programma's en projecten ondersteunen de organisatie
in voortdurende verandering."

iCensus project- & programmamagement

Ondersteuning in verandering

Succesvolle projecten zijn 'business driven'

Programma’s en projecten zijn  geen tijdelijke fenomenen meer, maar hebben een min of meer permanente plaats in de organisatie gekregen. Zij ondersteunen de organisatie bij de voortdurende veranderingen.

In veel organisaties is projectmanagement en programmamanagement (het gelijktijdig aansturen van een veelheid aan projecten) een nieuwe discipline. De organisatie staat voor de uitdaging alle projecten in onderlinge samenhang tot resultaat te leiden.

iCensus kan u helpen door de inzet van programma- en projectmanagers bij het opstarten en managen van programma’s en projecten. Of door programma- en projectmanagement een duidelijke plaats te geven in de organisatie zodat de besturing en beheersbaarheid verbetert en het besluitvormingsproces rond projecten beter aansluit bij de organisatiedoelstellingen.

De kracht van iCensus project- & programmamagement

  • iCensus helpt door de inzet van programma- en projectmanagers bij het opstarten en managen van programma’s en projecten.

  • Programma- en projectmanagement verbeteren de besturing en beheersbaarheid  

  • Besluitvorming rond projecten sluit beter aan

  • In de praktijk is gebleken dat ‘business driven’ projecten het meest succesvol zijn. Dit betekent dat organisaties de zakelijke rechtvaardiging (de ‘business case’) voor de start van het project expliciet maken en deze gedurende de duur van het project regelmatig toetsen.

  • IPMA en Prince 2 gecertificeerde projectmanagers

Coaching

Een effectief
instrument bij verandering

Organisatieveranderingen hebben veelal ook een impact op persoonlijk niveau. Hiervoor biedt iCensus coaching aan. Coaching is een effectief instrument voor mensen die als gevolg van veranderingen behoefte hebben aan ondersteuning op persoonlijk vlak.

Gecertificeerde coaches
iCensus heeft professionals beschikbaar die een specialisatie hebben ontwikkeld op het gebied van coachen. Zij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van BeroepsCoaches (NOBCO), hebben opleidingen (post-HBO niveau) gevolgd bij NOBCO aangesloten opleidingsinstituten en zijn gecertificeerd.

Neem contact met ons op

iCensus B.V.
Willem Dreeslaan 422
2729 NK ZOETERMEER
T: 079 331 1179

E: info@icensus.nl
W: www.icensus.nl

KvK nummer: 27255592